<br>   Dat klaart op!    <br> 

 
   Dat klaart op!    
 

Kwaliteit

Kwaliteitsbeleid

Ons kwaliteitsbeleid bestaat uit twee elementen die te maken hebben met tijd. Allereerst gaat het om het calculeren van voldoende tijd voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast zorgen wij ervoor dat we voldoende tijd besteden aan leiding, begeleiding en controle van de uitvoerende medewerk(st)ers.

Begeleiding bij de start

De start van de schoonmaakwerkzaamheden vindt plaats onder leiding van onze rayonleidster in samenwerking met onze objectleiding. De eerste weken zal er meer dan anders sprake zijn van begeleiding en communicatie. Op deze manier kunnen knelpunten, die naar voren komen tijdens de opstartfase, direct worden opgelost.

Kwaliteitsplan

Om de kwaliteit te waarborgen werken wij volgens onderstaand kwaliteitsplan.

Personeel

•    Selecteren en aanstellen objectleiding en meewerkend voorman/-vrouw (indien van toepassing);
•    Overname personeel van contractverliezende partij of selecteren personeel uit eigen dienst;
•    Aanvullende werving, selectie, screening en aanstelling personeel;
•    Bedrijfspresentatie aan opdrachtgever.

Werkvoorbereiding

•    Bestellen machines, materialen en middelen;
•    Aanvullende inventarisatie gebouw;
•    Maken van taakverdelingen en werkomschrijvingen per taak;
•    Aanmaken van het logboek en projectinformatieboek waarin alle gegevens met betrekking tot de opdracht zijn vermeld;
•    Inrichten van werkkast(en).

Opleidingen

•    Inventarisatie opleidingsniveau en gewenste kennis en vaardigheden;
•    Basisinstructie bij introductie voor schoonmakers;
•    Eventuele aanvullende opleidingen voor schoonmakers, meewerkend voorman/-vrouw en (ambulante) objectleiding.

Kwaliteitszorg

•    Planning kwaliteitscontrole;
•    Opzet meldingen/klachtenregistratie;
•    Planning kwaliteitsrapportage;
•    Bijsturing op basis van evaluatie.

Onze objectleidsters controleren frequent en (indien wenselijk) samen met u de kwaliteit van de schoonmaak zodat we maximaal aan uw verwachtingen kunnen voldoen.

 

TOP